Zadzwoń do nas

Telefoniczne
Centrum Informacji

tel. (48) 22 523 50 70
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00

Telefoniczne Centrum Informacji

Adresy Biur i Agencji

Skontaktuj się z naszym Agentem

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Indywidualnych

Pragniemy poinformować, że z dniem 31 grudnia 2013 r. Amplico Life S.A. zaprzestało udzielania pożyczek w ramach zawartych umów ubezpieczenia oraz umów ubezpieczenia zawieranych na przyszłość. Pożyczki dla Ubezpieczających stanowią jedynie uzupełnienie podstawowej działalności zakładu ubezpieczeń na życie. Towarzystwo zrewidowało swoją politykę w tym zakresie i postanowiło skoncentrować się na kluczowej działalności, jaką jest udzielanie ochrony ubezpieczeniowej. Decyzja Towarzystwa podyktowana jest przede wszystkim troską o przejrzystość dokumentacji związanej z zawieranymi umowami ubezpieczenia i zgodność z podstawowym profilem działalności.

Zwracamy uwagę, iż powyższa zmiana pozostaje bez wpływu na zasady funkcjonowania tzw. automatycznego kredytowania składek w ramach zawartych umów ubezpieczenia.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że Amplico Life S.A. pozostaje jedną z najbardziej bezpiecznych i stabilnych firm ubezpieczeń na życie w Polsce, co potwierdzają wskaźniki finansowe oraz liczne nagrody.


 

Poniżej pliki z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń do pobrania.

Zmiana brzmienia artykułu zatytułowanego „Doręczenia” w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Zmiana wysokości potrącenia z wartości wykupu w umowach ubezpieczenia z UFK w okresie pierwszych dwóch lat opłacenia umowy

Zmiana modelu wyliczania oplaty za wykup w umowach ubezpieczenia na zycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitalowym typ „F” zawartych przed data 19 grudnia 2011 r.

Umowy podstawowe

 

 

 

Umowy dodatkowe